Czym jest implant słuchowy?

Rozwiązanie, które pozwoli Ci cieszyć się dźwiękiem.

Implanty słuchowe – by znów cieszyć się dźwiękiem

Implant słuchowy to niezwykłe osiągnięcie nowoczesnej medycyny. Skuteczne i niezawodne rozwiązanie, które pomaga osobom z niedosłuchem i głuchotą powrócić do świata dźwięków.

Kłopoty ze słuchem są w dzisiejszych czasach powszechnym problemem, dotyka on zauważalną część społeczeństwa. Największą grupą są osoby starsze, których słuch pogarsza się w naturalny sposób z wiekiem lub na skutek chorób. Według badania TNS Polska, przeprowadzonego w sierpniu 2014 r., zdiagnozowany niedosłuch ma 31 proc. osób, które ukończyły 60. rok życia. Metod leczenia jest kilka. Ich dobór zależy od rodzaju i poziomu niedosłuchu. W przypadku głębokich problemów ze słuchem, gdy nie pomagają już aparatu słuchowe, z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania technologiczne – implanty słuchowe.

Dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Implanty słuchowe stosuje się zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Rozwijająca się technologia pozwala wszczepiać takie urządzenia już niespełna rocznym dzieciom. Dzięki tak wczesnej implantacji możliwa jest naturalna stymulacja kory mózgowej dziecka. To pozwala mu się normalnie rozwijać. U seniorów nie ma górnej granicy wieku. Tutaj ograniczeniem jest tylko ogólny stan zdrowia. Pacjent musi być w kondycji pozwalającej na zastosowanie ogólnego znieczulenia podczas zabiegu wszczepienia implantu.

Przy niedosłuchu i głuchocie

Implanty słuchowe mogą być wykorzystywane przez osoby, u których występuje głęboki ubytek słuchu, częściowa głuchota. Pomagają przy stwierdzeniu całkowitej głuchoty. Sprawdzają się u osób z wrodzoną wadą słuchu, w przypadku utraty słuchu spowodowanej chorobą lub urazem, a także u osób starszych, u których kłopoty ze słuchem bezpośrednio wiążą się z procesem starzenia.

Gdy aparat słuchowy nie pomaga lub nie możesz go stosować

Implanty słuchowe stosuje się przede wszystkim u pacjentów, u których aparat słuchowy wspierany terapią logopedyczną nie przynosi już oczekiwanych efektów. Jeżeli masz właściwie dobrany aparat i pomimo rehabilitacji nie daje on spodziewanych rezultatów, bardzo możliwe, że rozwiązaniem idealnym dla Ciebie będzie właśnie implant.


Istnieją również pewne medyczne przeciwwskazania lub przypadłości, które uniemożliwiają osobom z problemami ze słuchem stosowanie aparatu słuchowego. Problemem utrudniającym jego codzienne używanie mogą być np. wycieki ropne z ucha. Korzystanie z aparatu przy takich dolegliwościach może prowadzić do pogłębienia komplikacji zdrowotnych. Z pewnością też nie odczujemy należytych efektów, które aparat miał gwarantować.


Niekiedy organizm może zareagować na aparat słuchowy alergicznie i z tego powodu nie będziemy w stanie go nosić. Problem może stanowić także budowa ucha. Zrośnięte małżowiny uszne skutecznie przeszkodzą w stosowaniu wewnątrzusznego aparatu słuchowego. W tego typu przypadkach funkcję wzmacniania dźwięku i przesyłania go do ucha wewnętrznego świetnie przejmują implanty słuchowe. Fala akustyczna przekazywana przez implanty omija problematyczne strefy, np. niedziałający prawidłowo kanał słuchowy. Dzięki temu możliwa jest poprawa słuchu u osób, które nie mogą czerpać korzyści z aparatu.

Implant słuchowy – jak to działa?

Istnieje dziś kilka typów implantów słuchowych. Najpopularniejsze są implanty ślimakowe i na przewodnictwo kostne. Jeżeli nie przyniosą one pacjentowi korzyści, można zastosować implanty do bezpośredniej stymulacji akustycznej ślimaka lub takie, które działają na pień mózgu. O wyborze rodzaju implantu zawsze decyduje lekarz, biorąc pod uwagę indywidualne schorzenie pacjenta. Wszystkie rodzaje implantów przybliżają osoby niedosłyszące do świata dźwięków.

Na rynku dostępne są implanty różnych producentów:

AB Advanced Bionics, Cochlear, Medel, i Oticon.

Najczęściej stosowane

Rozróżniamy:

  • implanty ślimakowe,
  • implanty ucha środkowego,
  • implanty wykorzystujące przewodnictwo kostne,
  • stymulację elektryczno-akustyczną, czyli połączenie implantu ślimakowego z aparatem słuchowym.
Wszczepienie implantu – i co dalej?

Wszczepienie implantu nie oznacza od razu normalnego słyszenia.

Gdy rana po operacji wszczepienia się zagoi, pacjent otrzymuje część zewnętrzną implantu - procesor dźwięku (zwany również procesorem mowy), czyli urządzenie odpowiadające za odbieranie dźwięków otoczenia i po odpowiednim dostosowaniu przekazywanie je dalej - do implantu.

Następnie specjalista kliniczny dopasowuje ustawienia procesora dźwięku (procesora mowy) do potrzeb i możliwości pacjenta. Zadaniem całego procesu dopasowania jest umożliwienie odbierania dźwięków z zewnątrz.

Ważne! Każdy przypadek wymaga indywidualnego ustawienia procesora.


W tym momencie musi rozpocząć się proces rehabilitacji słuchu i mowy. Jest to niezbędne, by wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje implant.

Gdzie szukać pomocy i informacji?

● Gdy nie pomaga już aparat słuchowy, najlepszym wyborem jest możliwie szybka konsultacja laryngologa, który może skierować pacjenta do klinki wszczepiającej implanty.


Ścieżkę postępowania możesz sprawdzić tutaj


● Wahasz się, nie wiesz, jak wygląda życie z implantem? Zapytaj. Nasze stowarzyszenie skupia rodziców zaimplantowanych dzieci, a także pacjentów, którzy otrzymali implant jako dorośli i seniorzy. Są wśród nas użytkownicy implantów różnych typów i różnych producentów.


Skontaktuj się z nami


● W Polsce działa kilka stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką leczenia niedosłuchu. Może któreś z nich ma siedzibę blisko Ciebie?


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu: www.orator.org.pl

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym: www.fundacja-echo.pl/

Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych: www.stowarzyszeniesuita.pl/

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu: „Usłyszeć Świat”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół z Wadą Słuchu w Krośnie: www.wadasluchu.org

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących: www.pfos.org.pl/


● Jeśli szukasz fachowej informacji o leczeniu głębokiego niedosłuchu i kwalifikacji do implantacji, możesz również skorzystać z ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu”


Infolinia „Razem dla słuchu” - tel. 22 3333 000

Pamiętaj: im szybciej podejmiesz decyzję o leczeniu, tym większe korzyści ono przyniesie.