Kliniki

Zajmujące się implantacją słuchu

Kiedy starać się o drugi implant słuchowy?

Osobom z niedosłuchem implantacja bilateralna umożliwia lokalizację dźwięku,

zwiększa rozumienie mowy, poprawia komfort i jakość słyszenia zwłaszcza w hałasie.

Zapewnia w ten sposób prawidłowy rozwój społeczny.

Stymulacja obu uszu wpływa na symetryczny rozwój półkul mózgowych.

Korzyści z implantacji bilateralnej są więc oczywiste. Kiedy zdecydować się na drugi implant?

Czy nie można wszczepić dwóch implantów jednocześnie?

Różnica w codziennym funkcjonowaniu z jednym i dwoma implantami jest ogromna.

O efektach implantacji bilateralnej najlepiej opowiadają osoby, które mają ją już za sobą.

Ich historie możesz znaleźć na www.razemdlasluchu.pl.

Lista szpitali z danymi adresowymi

Kliknij w wybrane miasto, aby rozwinąć szczegóły

Białystok - Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Skłodowskiej-Curie 24a

15-276 Białystok

Dyrektor: mgr Marek Karp


Klinika Otolaryngologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski

Bydgoszcz - Wojewódzki Szpital Dziecięcy

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz

 

Dyrektor WSD: Edward Hartwich 

 

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej

Ordynator: dr n med. Józef Mierzwiński

Sekretariat: tel. 52 32 62 170; e-mail: laryngologia@wsd.org.pl

Bydgoszcz - Wojskowy Szpital Kliniczny

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

 

Komendant Szpitala: płk dr n. med. Robert Szyca

 

Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny

Ordynator: ppłk dr n. med. Andrzej Krzyżaniak 

Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki nr.2

Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz

 

Dyrektor: dr n. med. Wanda Korzycka – Wilińska

 

Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Ordynator: dr hab. n. med. Paweł Burduk

Gdańsk - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk

 

Dyrektor Naczelny: Jakub Kraszewski

 

Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Ordynator: Prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski 

Katowice - Samodzielny Szpital Kliniczny

SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

 

Dyrektor: dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

 

Oddział Otolaryngologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Kielce - Szpital Wojewódzki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Dyrektor Naczelny: Bartosz Stemplewski

 

Klinika Otolaryngologii

Kierownik: dr hab. med. prof. UJK Rafał Zieliński

Z-ca Kierownika: dr n. med. Tadeusz Mierzwa

Konin - Szpital Wojewódzki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie                    

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

 

Dyrektor: Leszek Sobieski

 

Oddział laryngologiczny

Ordynator: lek. Tomasz Pychyński

Kraków - Szpital Uniwersytecki

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

ul. Mikołaja Kopernika 36

31-501 Kraków

 

Dyrektor: Marcin Jędrychowski

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii

Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Składzień

Kraków - Wojskowy Szpital Kliniczny

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków

 

Komendant Szpitala Klinicznego: płk lek. Artur Rydzyk

 

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny 

Ordynator: ppłk dr n. med. Paweł Dobosz

Kraków - Szpital im. Rydygiera

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków

 

Dyrektor Artur Asztabski

Dyrektor ds. Lecznictwa: lek. med. Małgorzata Raźny 

 

Oddział Otolaryngologii

Ordynator: lek. med. Piotr Łach

Lublin - Szpital Kliniczny nr.4

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

ul. Dr K. Jaczewskiego 8

20-090 Lublin

 

Dyrektor naczelny: dr n. med. Dr n. med. Radosław Starownik

 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Klatka

Łódź - Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr.1

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 UM w Łodzi

Klinika Otolaryngologii

ul. Kopcińskiego 22

91-153 Łódź

Dyrektor naczelny: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

 

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Wioletta Pietruszewska

Łódź - Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

 

Dyrektor ICZMP: prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Klinika Otolaryngologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka

w sprawie leczenia niedosłuchu klinika prosi o kontakt pod nr tel. 42 271 14 81

Nadarzyn k. Warszawy (Kajetany) - Światowe Centrum Słuchu

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17 Kajetany k. Warszawy

05-830 Nadarzyn

 

Dyrektor: prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

 

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Ordynator: dr n. med. Maciej Mrówka

Olsztyn - Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

ul. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

 

Dyrektor Szpitala: Radosław Borysiuk

 

Klinika otorynolaryngologii, chorób głowy i szyi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Olsztyn - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn

 

Dyrektor Naczelny: lek. med. Irena Kierzkowska

 

Oddział Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej

Ordynator: dr n. med. Bogdan Kibiłda

Opole - Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. W. Witosa 26

45-418 Opole

 

Dyrektor: Dariusz Madera

 

Oddział Laryngologii

Ordynator: dr n. med. Jerzy Jakubiszyn

Poznań - Szpital Kliniczny na Przybyszewskiego

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

 

Dyrektor: dr n. med. Krystyna Mackiewicz

 

Oddział kliniczny otolaryngologii i onkologii laryngologicznej

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka

Sekretariat: tel. 61 8691 387, e-mail: otosk2@ump.edu.pl

Poznań - Szpital Kliniczny na Szpitalnej

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

ul. Szpitalna 27/33,

60-572 Poznań

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki/ Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

Szczecin - Wojewódzki Szpital Zespolony

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

 

Dyrektor: Małgorzata Usielska

 

Oddział Otolaryngologii dla dorosłych i dzieci

Ordynator: dr n. med. Krzysztof Maron

Szczecin - Szpital Kliniczny nr.1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

 

Dyrektor Szpitala: dr n. med. Konrad Jarosz

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej

Ordynator: Ewa Jaworowska

 

kontakt: dr Katarzyna Amernik

tel. 91 425 32 89, 91 425 32 77;  email: kkotolar@pum.edu.pl

Warszawa - Szpital na Banacha

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1a

02-097 Warszawa 

 

Dyrektor Naczelny: Maciej Zabelski

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Warszawa - Wojskowy Instytut Medyczny

Wojskowy Instytut Medyczny 

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

 

Dyrektor: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

Warszawa - Szpital MSW

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

 

Dyrektor: dr n. med. Marcin Maruszewski

 

Klinika Otolaryngologii

Kierownik: dr n. med. Paweł Dobrzyński

Warszawa - Szpital bielański

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki

Ul. Cegłowska 80, 

01-809 Warszawa

 

Dyrektor: Dorota Gałczyńska-Zych 

 

Oddział Otolaryngologiczny

Ordynator: Dr hab. n.med. Artur Niedzielski

Wrocław - Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n med. Krzysztof Morawski